Notulen

Elk jaar rond eind november houden wij voor onze leden de ledenvergadering. Op deze vergadering krijgen de leden een jaarverslag te horen waarin wij alle evenementen afgaan die we georganiseerd hebben, krijgen ze het jaarverslag van de penningmeester te horen en is er gelegenheid om aan het bestuur vragen te stellen.

Van elke vergadering worden natuurlijk notulen opgesteld en die kunt u hieronder vinden: