Home

Van harte welkom op de website van de Oranjevereniging Garderen.

Al meer dan 70 jaar zet de Oranjevereniging Garderen en Omstreken zich in om binnen ons mooie dorp verschillende activiteiten te organiseren. Dit ging oorspronkelijk om de evenementen rondom Koningsdag/Koninginnedag. Maar in de loop der jaren zijn er verschillende activiteiten bij gekomen. Naast de huidige Koningsdag festiviteiten organiseren wij ook de Dodenherdenking op 4 mei, gaan we met Pasen eieren zoeken in het bos, staan we heel vroeg op om op Hemelvaartsdag te gaan dauwtrappen en sluiten we af met een prachtige lampionoptocht door ons dorp.

Het doel van al deze evenementen is om samen te herdenken, feest te vieren en ons te realiseren dat we in een prachtig dorp wonen. Bij deze evenementen zijn natuurlijk ook niet Garderenen van harte welkom.

Middels deze website willen wij u graag informeren over onze activiteiten en, aan de hand van beelden, laten zien hoe plechtig, sfeervol en gezellig het was tijdens de afgelopen activiteiten.

Voor de organisatie en het bekostigen van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van vrijwillgers en betalende donateurs (contributie minimaal €10,- per jaar per gezin). Dus als u het belangrijk vindt dat we dit als dorp blijven organiseren wordt dan donateur (voor zover u dat nog niet bent) en/of geef u op als vrijwilliger. Wij hebben uw hulp hard nodig!

Om donateur te worden kunt u de jaarlijkse bijdrage van minimaal €10,– per gezin overmaken op IBAN NL23  RABO 0366 3602 99 t.n.v. Oranjevereniging Garderen o.v.v. uw adres.

Heeft u verder nog vragen, ideeën of wilt u zich opgeven als vrijwilliger spreek ons gerust aan of stuur een mail naar info@oranjevereniginggarderen.nl.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging Garderen,

René den Uijl
Voorzitter.